STARTSIDA   NYHETSBREV   IDÉBANKEN   FÖRELÄSNINGAR   WEBSHOP   LÄNKAR   OM OSS   ANNONSERA  

  • carousel jquery
1 2 3 4 5 6
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.2
 

Välkommen till Skolans Goda NyheterAktuella Goda Nyheter

Tips för arbetet mot kränkningar i skolan

Enligt nya siffror från Skolinspektionen har 9 av 10 skolor brister i sina likabehandlingsplaner, och den vanligaste bristen är att den inte baseras på en kartläggning av verksamhetens specifika behov. Näst vanligast är att eleverna inte engageras i arbetet med planerna.

Skolinspektionen och Barn- och elevombudets seminarium Stoppa kränkningar i skolan gav många tips om hur man kan förbättra arbetet mot kränkningar i skolans vardag.

Källa: Skolinspektionen. Läs mer.
Kategori: Psykisk miljö, Organisation, Delaktighet


En dag om sömnens betydelse

Sömn är bra för immunförsvaret, för minnet, för koncentrationsförmågan, för..
På Rambergsskolan i Göteborg fick eleverna lyssna till sömnforskare och psykolog och vara med om en del praktiska övningar, allt för att få en ökad insikt om sömnens betydelse.

Källa: Lärarnas tidning. Läs mer.
Kategori: Friskvård


Så skulle alla kunna få godkänt

Nu har Sjöbos ungdomsråd enats om två förslag som skulle göra det lättare för eleverna på grundskolan att få godkänt i alla ämnen - eller att höja sina betyg.

Det ena förslaget handlar om att man skulle kunna stanna kvar i skolan en eftermiddag i veckan för att få hjälp i något ämne man behöver bli bättre i.

Det andra förslaget handlar om att man, en gång i månaden, skulle få ägna en heldag åt de ämnen man vill förkovra sig i.

Nu är det upp till rektorerna att göra något åt idéerna.

Källa: Ystads Allehanda. Läs mer.
Kategori: Delaktighet, Särskilt stöd


Fokus på kunskap vände utvecklingen

Bagarmossens skola hade många problem, måluppfyllelsen var dålig. Förra året hade bara 54% av niorna godkänt i alla ämnen. I år, våren 2009, kommer 100% av niorna att ha godkänt.
Vändningen kom när man bestämde sig för att sätta fokus på kunskap och mål, och på att samtidigt få föräldrarna med på banan.
- Vi är målinriktade. Och egentligen har vi bara ett fokus: vad ska vi göra för att våra elever ska nå målen? säger rektorn.

Källa: Dagens Nyheter. Läs mer.
Kategori: Arbetssätt, Delaktighet, Språket


Läxhjälp blev ett lyft

Sedan tio år driver ett antal engagerade föräldrar med somaliskt ursprung läxläsning i Rinkebys Folkets hus.
Måndag, onsdag, lördag och söndag erbjuds eleverna två timmars läxhjälp. Och oftast verkar det vara fullsatt!

Källa: Dagens Nyheter. Läs mer.
Kategori: Särskilt stöd, Basfärdigheter, Samverkan


Bakåt | Nästa 5


[Sida 1]